Tarieven

Vanaf 01/01/2024 volgen we opnieuw de tarieven voorgesteld door de RIZIV-conventie. 

Om terugbetaling van logopedische verstrekkingen aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van de resultaten van dit bilan zal de adviserende geneesheer bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming (zie onderstaande tabel) of de aanvullende verzekering.Honorarium               

Tegemoetkoming kabinet, huis, ...

Remgeld

Tegemoetkoming op school

Remgeld

Aanvangsbilan (onderzoek)

per sessie van 30 minuten

€ 42,75

€ 35,25

€ 7,50

Evolutiebilan (onderzoek met verslag)

per 60 minuten

€ 51,50

€ 40,50

€ 11

€ 40,50

€ 11

Therapiesessie van

30 minuten

€ 36,14/ € 34,91

€ 30,64

€ 5,50

€ 28,91

€ 6

Therapiesessie van

60 minuten

€ 72,59

€ 61,59

€ 11

Collectieve zitting

€ 18,61

€ 15,61

€ 3

* Tarieven geldig vanaf 01/01/2024 volgens de RIZIV-conventie (zonder verhoogde tegemoetkoming) 

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van uw ziekenfonds en de problematiek. Voor logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk. 

Bij verhoogde tegemoetkoming (in geval van tegemoetkoming) ligt het remgeld (eigen aandeel) van de patiënt uiteraard lager. Voor meer informatie kan u steeds raad vragen aan uw begeleidende logopediste.

 

Meer informatie over gemaakte afspraken: 

  • Indien u een gemaakte afspraak wil annuleren, kan dit steeds door de praktijk via mail, telefonisch of bij de voorgaande sessie te verwittigen. Gelieve dit 12h op voorhand te doen, zodat andere logopedische afspraken eventueel herschikt kunnen worden. Bij niet of laattijdig annuleren, zal de therapie vergoed moeten worden zonder tussenkomst van de mutualiteit.
  • Vanaf 01/01/2024 zullen er vervoerskosten (1,23 euro/sessie) worden aangerekend voor therapie op school. Dit om onze tijd, benzine en onderhoud te vergoeden. 
  • Voor de volgende momenten wordt tevens een vergoeding gevraagd. Dit om de tijd en voorbereiding te kunnen dekken:
    • Intakegesprek: tarief van 1 testmoment (zie aanvangsbilan) omwille van opmaak dossier en tijd. 
    • Overlegmoment (online, op school, praktijk): 1 sessie (zonder tegemoetkoming) ongeacht de duur van het gesprek
    • Verslaggeving (buiten bilan): 1 sessie (zonder tegemoetkoming)