Tarieven

Vanaf 01/05/2022 werkt deze praktijk niet meer volgens de RIZIV-conventie. We volgen de tarieven die werden voorgesteld door de VVL en Logo-Mut.

Om terugbetaling van logopedische verstrekkingen aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van de resultaten van dit bilan zal de adviserende geneesheer bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming (zie onderstaande tabel) of de aanvullende verzekering.

Gewone verzekering (G.V.)

Verhoogde tegemoetkoming (omnio-statuut) (V.T.)

Honorarium

Tegemoetkoming

Remgeld*

Tegemoetkoming

Remgeld*

Aanvangsbilan (onderzoek)

per sessie van 30 minuten

€ 40,54 (G.V.)

€ 34,28 (V.T.)

€ 26,78

€ 13,76

€ 31,28

€ 3

Evolutiebilan (onderzoek met verslag)

per 60 minuten

€ 66,80 (G.V.)

€ 48,86 (V.T.)

€ 37,86

€ 28,94

€ 44,36

€ 4,50

Therapiesessie van

30 minuten

€ 33,40 (G.V.)

€ 29,28 (V.T., kabinet/huis)

€28,28 (V.T., school)

€ 23,78 (kabinet/huis)

€ 22,28 (school)

€ 9,62 (kabinet/huis)

€11,12 (school)

€ 27,28 (kabinet/huis)

€ 26,28 (school)

€ 2

Therapiesessie van

60 minuten

€ 67,07 (G.V.)

€ 58,81 (V.T.)

€ 47,81

€ 19,26

€ 54,31

€4,50

Collectieve zitting

€ 17,20 (G.V.)

€ 15,08 (V.T.)

€ 12,08

€ 5,12

€ 14,08

€ 1

* Tarieven geldig vanaf 01/05/2022 zoals aanbevolen door de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten en Logo-Mut.

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van uw ziekenfonds en de problematiek. Voor logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. 

Mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming kunnen nog steeds gebruik maken van de laatst geconventioneerde tarieven (zie tabel).

Meer informatie over gemaakte afspraken! 

Indien u een gemaakte afspraak wil annuleren, kan dit steeds door de praktijk via mail, telefonisch of bij de voorgaande sessie te verwittigen. Gelieve dit 12h op voorhand te doen, zodat andere logopedische afspraken eventueel herschikt kunnen worden. Bij niet of laattijdig annuleren, zal de therapie vergoed moeten worden zonder tussenkomst van de mutualiteit.