Tarieven

Als geconventioneerde logopediste hanteer ik de tarieven die worden vastgelegd door het RIZIV. Deze instantie bepaalt tevens de terugbetalingstarieven indien u hiervoor in aanmerking komt. Om terugbetaling van logopedische verstrekkingen aan te vragen, zal er een logopedisch bilan opgestuurd worden naar de mutualiteit. Op basis van de resultaten van dit bilan zal de adviserende geneesheer bepalen of u recht heeft op een tegemoetkoming (zie onderstaande tabel) of de aanvullende verzekering.

 

Gewone verzekering

Verhoogde tegemoetkoming (omnio-statuut)

Honorarium

Tegemoetkoming

Remgeld*

Tegemoetkoming

Remgeld*

Aanvangsbilan (onderzoek)

per sessie van 30 minuten

€ 33,16

€ 25,66

€ 7,50

€ 30,16

€ 3,00

Evolutiebilan (onderzoek met verslag)

per 60 minuten

€ 47,27

€ 36,27

€ 11,00

€ 42,77

€ 4,50

Therapiesessie van

30 minuten op school

€ 27,36

€ 21,36

€ 6,00

€ 25,36

€ 2,00

Therapiesessie van

30 minuten buiten school

€ 28,33

€ 22,83

€ 5,50

€ 26,33

€ 2,00

Therapiesessie van

60 minuten

€ 56,89

€ 45,89

€ 11,00

€ 52,39

€ 4,50

* Tarieven geldig vanaf 01/01/2021

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van uw ziekenfonds en de problematiek. Voor logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Deze bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het WIGW-statuut/verhoogde tegemoetkoming). Indien u niet in aanmerking komt voor de verplichte verzekering kan er in veel gevallen gebruik gemaakt worden van de aanvullende verzekering. De terugbetalingstarieven bij dit laatste worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald. Raadpleeg in dit geval dus uw eigen ziekenfonds. 

Meer informatie over gemaakte afspraken! 

Indien u een gemaakte afspraak wil annuleren, kan dit steeds door de praktijk via mail, telefonisch of bij de voorgaande sessie te verwittigen. Gelieve dit 12h op voorhand te doen, zodat andere logopedische afspraken eventueel herschikt kunnen worden. Bij niet of laattijdig annuleren, zal de therapie vergoed moeten worden zonder tussenkomst van de mutualiteit.